Oshikura Magnets: Tsukino Talent Production SolidS (Shiki Takamura / Tsubasa Okui / Rikka Sera / Dai Murase) / Oshikura Magnets: Tsukino Talent Production QUELL (Syu Izumi / Eichi Horimiya / Issei Kuga / Ichiru Kuga)
Oshikura Magnets: Tsuk...
▶ Product Information