Nendoroid Plus Rubber Strap: Pripara Manaka Laala / Minami Mireille / Houjou Sophie / Dorothy West / Leona West / Faruru

Nendoroid Plus Rubber Strap: Pripara Manaka Laala / Minami Mireille / Houjou Sophie / Dorothy West / Leona West / Faruru