figma Itsuki Koizumi: School Uniform ver. (Image 1/1)