figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. (Image 1/5)