figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. (Image 2/5)