figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. (Image 3/5)