figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. (Image 4/5)