figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. - White Shirt Yakiniku for One Edition (Image 3/6)