figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. - Hard Boiled GORO Edition (Image 6/6)