Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver. (Image 6/7)