figma Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (Image 8/8)