figma Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (Image 3/8)