figma Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (Image 2/8)