figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. - White Shirt Yakiniku for One Edition (Image 5/6)