figma Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (Image 6/8)