figma Goro Inogashira: Yutaka Matsushige ver. - Hard Boiled GORO Edition (Image 5/6)