figma Ritsu Tainaka: School Uniform ver. (Image 1/8)